SuWoTec
Sustainable Battery System

Is a social company with an organic growth model, in which energy transition is not hindered by a dominant financial interest.

Proudly Developed, Designed and Built in the winning region of the Netherlands.  Through cooperation with social employment agencies, housing corporations and schools, training and employment are provided for target groups that has a distant from the labor market and are also hindered by the qualification structure of MBO

The 50 kWh C1 Sustainable Battery System is an example of this principle:

-It gives residents with social rent the opportunity for cheaper stable energy.

-for simple manufacturing industry.

-for practical education a wonderful workplace for metal and logistics training. 

-for affordable housing and especially No wasted energy supply, whereby energy transition is less influenced by today’s energy providers.

-In addition, the  “Ikea”  build yourself model is for a widely accessible target group with unprecedented low pricing.

Is een sociale onderneming met een organisch groeimodel, waarbij energietransitie niet gehinderd wordt door een overheersend financieel belang.

Met trots ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in het win gewest van Nederland. Door samenwerking met werkvoorzieningschappen, woningbouwcorporaties en onderwijs, wordt voorzien in scholing en werkgelegenheid voor doelgroepen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daarnaast worden gehinderd door de kwalificatiestructuur van het Mbo

De 50 kWh biobased accu is een voorbeeld van dat principe:

-Het geeft bewoners met sociale huur de kans tot goedkopere energie

-het zorgt voor eenvoudige maakindustrie

-voor praktijkonderwijs een prachtige werkplek voor metaal -en logistieke opleidingen 

-voor woningbouw stichtingen een betaalbaar en vooral No wasted energievoorziening, waarbij energietransitie minder wordt beïnvloed door de energieaanbieders van nu.

-Daarnaast is het Ikeamodel voor een breed toegankelijke doelgroep met een ongekend lage prijsstelling

  • Together we can
  • List Item