Door het aanstellen van een technisch projectmanager komt er meer structuur in de bewaking van de voortgang van de verschillende projecten en wordt tevens specifieke technische kennis in huis gehaald. Daardoor neemt de afhankelijkheid van ad hoc inhuur van deze kennis af.

De organisatie moet door de inzet van de technische projectmanager in een volgende fase komen. Daarmee wordt de kans op succesvolle afronding van projecten vergroot. Het gaat om risicovolle innovatieve trajecten waar ook projecten kunnen mislukken. Dat mislukken zou echter alleen mogen worden veroorzaakt door technische oorzaken en niet door organisatorische oorzaken. Daarom is de inzet van belang. De organisatorische risico’s worden aanmerkelijk verlaagd en technisch staat hij bovendien ook zijn mannetje. Doel is daarmee meer projecten naar marktintroductie te geleiden en daardoor meer inkomsten te genereren voor SuWoTec. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de EU.