SuWoTec groeit door met behulp van EFRO-subsidie

Door het aanstellen van een technisch projectmanager komt er meer structuur in de bewaking van de voortgang van de verschillende projecten en wordt tevens specifieke technische kennis in huis gehaald. Daardoor neemt de afhankelijkheid van ad hoc inhuur van deze kennis af. De organisatie moet door de inzet van de technische projectmanager in een volgende…